Loonkostensubsidie en Werkstage

Werkplein IJsselgemeenten

Snelmenu

Loonkostensubsidie en Werkstage

Wanneer u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt, kunt u gebruik maken van een werkstage of eventueel een loonkostensubsidie.

Werkstage

Bij een werkstage loopt een bijstandsgerechtigde drie maanden stage in uw bedrijf met behoud van uitkering. Hiermee krijgt de bijstandsgerechtigden de kans om werkervaring, vakkennis of vaardigheden op te doen. Hiermee is hij beter voorbereid op  de arbeidsmarkt.  U kunt voor mensen die een werkstage doen geen loonkostensubsidie ontvangen.

Loonkostensubsidie

Een andere mogelijkheid is dat wij u loonkostensubsidie verstrekken. Voor u als werkgever betekent dit een tegemoetkoming in de loonkosten. Iedere werkgever kan in principe gebruik maken van de loonkostensubsidie. Eén van onze arbeidsmakelaars kan u in een persoonlijk gesprek vertellen welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie.

Voorwaarden werknemer

Heeft u zelf iemand op het oog? Let er dan op dat deze persoon een bijstandsuitkering van ons ontvangt en in de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas woont.

Wij kunnen ook – in overleg met u – zoeken naar een geschikte kandidaat uit ons bestand.

Voorwaarden werkgever

Ook aan het dienstverband dat u aanbiedt stellen we een aantal voorwaarden.  We bieden loonkostensubsidie wanneer:

  • u een dienstverband aangaat voor minimaal zes maanden;
  • het dienstverband zoveel uren omvat dat de werknemer geen (aanvullende) bijstandsuitkering meer nodig heeft. Uitzondering: voor personen die om medische of sociale redenen niet voltijds kunnen werken en hierdoor aanvullende bijstand nodig hebben, kunnen we wel loonkostensubsidie bieden als zij minimaal 20 uur per week werken;
  • het een regulier dienstverband betreft, dus valt onder de geldende CAO (indien van toepassing).

Uitzendbureaus

Ook uitzendbureaus kunnen een beroep doen op loonkostensubsidie. De aanspraak en hoogte van deze subsidie hangt af van het aantal gewerkte uren. Aanspraak op de basissubsidie bestaat vanaf 250 gewerkte uren per 12 maanden. Tot slot bieden we een uitstroomsubsidie als een persoon minimaal zes maanden geen beroep doet op een (aanvullende) bijstandsuitkering.

Aanvragen loonkostensubsidie

Indien u in aanmerking wilt komen voor loonkostensubsidie dan moet u vóór aanvang van het dienstverband contact opnemen met onze arbeidsmakelaars. Stuur hiervoor een e-mail naar info@werkpleinijsselgemeenten.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mogelijke kandidaten of over de (exacte voorwaarden van de) loonkostensubsidie en werkstage? Neem dan contact op met één van onze arbeidsmakelaars of via 
e-mail: info@werkpleinijsselgemeenten.nl of telefoonnummer 010 - 2848400 (tot 14.00 uur op werkdagen bereikbaar).